Diamond Power

Wszyscy nowi dustrybutorzy Diamonds, którzy zakwalifikowali się między styczniem a grudniem 2017 roku, mają możliwość wygrania nawet do 1.200€.

Aby zdobyć nagrody pieniężne w konkursie Diamond, między styczniem i grudniem należy spełnić 3 podstawowe wymogi:

 1. Zakwalifikować się do rangi Diament po raz pierwszy.
 2. Posiadać aktywny Loyalty Program (z przynajmniej 125 LP).
 3. Zgromadzić wymaganą liczbę punktów na 3 pierwszych poziomach.

 

 

 

JAK WYGRAĆ

 WARUNKI OGÓLNE

 1. W konkursie udział mogą wziąć wyłacznie nowi dystrybutorzy o statusie Diamond w Europie, zakwalifiowani pomiędzy styczniem a grudniem 2016 roku.
 2. Jeżeli zakfalifikowałeś się jako nowy Diamond w grudniu 2016, nadal możesz wziąć udział w konkursie! Powinieneś wówczas spełnić wymienione warunki, w czasie trwania konkursu, pomiędzy styczniem i grudniem 2017 roku.
 3. Nowy Diamond jest zobowiązany przesłać do 4Life wszystke dokumenty niezbędne aby występować jako oficjalny, niezależny dystrybutor 4Life. Bez wspomnianej dokumentacji, dystrybutor nie zostanie uznany za oficjalnego dystrybutora, a tym samym nie ma prawa ubiegać się o wygraną, pomimo iż będzie spełniać wymogi kwalifikacji oraz zgromadzi odpowiednią liczbę punktów.
 4. 4Life zachowuje prawo do anulowania nagrody w przypadku naruszenia regulaminu (przykładowo, zwroty lub manipulacja punktami). Jakiekolwiek naruszenia regulaminu bedą motywem do dyskwalifikacji zwycięzcy Diamond.
 5. Dystrybutor, który uczestniczy w promocji musi mieć aktywne automatyczne zamówienie Loyalty Program z minimalną ilością 125 LP przez okres trzech miesięcy kwalifikacji do rangi Diamentu, które liczą się do otrzymania nagrody.
 6. Pod uwagę będą brane tylko te punkty które zostały uzyskane w miesiącach, w których dystrybutor zakwalifikował się jako Diamond i w wyznaczonym przedziale czasowym.
 7. Nagroda pieniężna zostanie wypłacona w kolejnym miesiącu, zawsze i wówczas gdy zostaną spełnione cztery wspomniane wymogi.
 8. Nowe kody dystrybutora pochodzące ze sprzedaży lub przekazania biznesu, nie są uważane za nowe kody w rozumieniu promocji i nie kwalifikują się do otrzymania bonusu.
 9. Utrzymać conajmniej 4 aktywne linie, z których w każdej dokonano conajmniej jeden raz zakupu za minimum 250 LP w okresie kwalifikacji.
 10. Aby móc pobrać bon 5-miesięczny, trzeba najpierw pobrać bon 3-miesięczny.
 11. Aby móc pobrać bon 8- miesięczny, trzeba najpierw pobrać bony 3 i 5- miesięczne.

 

Pliki do pobrania

Broszura: Diamond Power


Wszyscy nowi dustrybutorzy Diamonds, którzy zakwalifikowali się między styczniem a grudniem 2017 roku, mają możliwość wygrania nawet do 1.200€.